Zarządzenia

Zarządzenie Nr 424/2014 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2014 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opiekaspołeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 424/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 20.05.2014r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na  II konkurs realizacji

zadań publicznych w 2014 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka

społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony Zdrowia w składzie:

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Wojciech Stawicki – Referent Wydziału Promocji,

Tadeusz Drzazga – Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny oddział w Giżycku,

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki Społecznej w składzie:

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Wojciech Stawicki – Referent Wydziału Promocji,

Tadeusz Drzazga – Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny oddział w Giżycku,

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 3) Komisja w zakresie ofert z Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w składzie:

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrz Miasta,

Dorota Łabuz – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury,

Wojciech Stawicki – Referent Wydziału Promocji,

Tadeusz Drzazga – Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny oddział w Giżycku (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zastępca Burmistrz Miasta Giżycka

                                                   /-/

Paweł Czacharowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.05.2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2014 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1708
20 maja 2014 09:31 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2014 09:31 (Wojciech Stawicki) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_4242014_powolanie_komisji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2014 09:30 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. przesunięcie podpisu (Dokument opublikowany)