Zarządzenia

Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 365/2014 w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura fizyczna

Zarządzenie nr 370/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 21.01.2014r.

 

        w sprawie zmiany zarządzenia 365/2014 w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura fizyczna.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

W związku z zmianą harmonogramu realizacji zadań publicznych przez wnioskodawców w tabeli podziału środków w kolumnie Nazwa zadania skreśla się terminy realizacji zadań we wszystkich pozycjach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z up. Burmistrz Miasta

/-/

Paweł Czacharowski

Zastępca Burmistrza Miasta

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.01.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2014 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1229
21 stycznia 2014 15:21 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)