Zarządzenia

Zarządzenie nr 367/2014 Burmistrza Giżycka z dnia 09.01.2014 r.w sprawie uzupełnienia składu osobowego zespołu ds. opracowania modelu Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego

Zarządzenie nr 367/2014

Burmistrza Giżycka

z dnia 09.01.2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego zespołu ds. opracowania modelu Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                      (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Uzupełniam skład zespołu ds. opracowania modelu Giżyckiego Budżetu powołanego zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 361/2013 z dnia 30.12.2013r. o osobę P. Łukasza Zakrzewskiego.

§2.      Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jolanta Piotrowska

             / - /

 Burmistrz Giżycka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połójański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 915
09 stycznia 2014 13:54 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)