Zarządzenia

Zarządzenie Nr 352/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 października 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 344/2010 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku

Zarządzenie Nr 352/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 8  października 2010 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 344/2010 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku

 

Na podstawie § 4 ust. 1 „Instrukcji inwentaryzacyjnej” stanowiącej załącznik  nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8.11.1998 r. zarządzam,  co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Zarządzeniu Nr 244/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 6 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku zmienia się zapis § 2 na następujący:

 

Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym:

1)     Ewa Unrug – Wiszowaty   - przewodnicząca komisji,

2) Anna Widzińska                   - członek komisji,

3) Andrzej Podlesicki               - członek komisji,

4) Jerzy Orszewski                   - członek komisji,

5) Grażyna Piotrowicz             - członek komisji.

 

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu  z natury.

Arkusze spisowe zostaną wydane przewodniczącemu zespołu spisowego.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/ - /
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.10.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kazimierz Smolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2010 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1317
15 grudnia 2010 14:20 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
15 grudnia 2010 14:19 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.