Zarządzenia

Zarządzenie Nr 276/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 lutego 2010 r.w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji nieużytkowanego mienia ruchomego

Zarządzenie Nr 276/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji  nieużytkowanego  mienia ruchomego
Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 

 

Na podstawie § 4 ust.1 ,,Instrukcji inwentaryzacyjnej „ stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8.11.1998r.zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję  do  przeprowadzenia inwentaryzacji i wyceny nieużytkowanego  mienia ruchomego Urzędu Miejskiego w Giżycku  w następującym składzie :

1)       Iwona Wojciulewicz  - Przewodnicząca  Komisji

2)      Adam Maliszewski    - Członek Komisji

3)      Kazimierz Smolak      - Członek Komisji

§2

Wyznaczam termin wykonania inwentaryzacji nieużytkowanego  mienia ruchomego Urzędu Miejskiego do dnia 31marca 2010r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/ - /
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.02.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sekretarz - Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2010 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1380
28 czerwca 2010 11:23 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
18 marca 2010 09:03 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.