Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego o położeniu w strefie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefie Rewitalizacji - WPI01

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania w załączniku, jak również w Wydziale Planowania i Inwestycji Miejskiego pokój nr 114 (I piętro)
- Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

sekretariat Urzędu Miejskiego pokój nr 104 (I piętro)

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia – 17zł
Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Planowania i Inwestycji pokój nr 114 (Ipiętro), tel. 087 7324 122

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8672
04 października 2018 13:40 (Paweł Stefanowicz) - Dodanie załącznika.
04 października 2018 13:39 (Paweł Stefanowicz) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:16 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.