Komisja Mienia Miejskiego Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Komisja Mienia Miejskiego działaja w zakresie:
- utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- ochrony przeciwpożarowej,
- ładu przestrzennego architektury, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- miejskich dróg, ulic, mostów, placów i ciągów komunikacyjnych,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- miejskiego budownictwa mieszkaniowego i utrzymania zasobów mieszkaniowych,
- zieleni miejskiej, zadrzewień i ochrony przyrody,
- cmentarzy miejskich,
- lokalnego transportu publicznego, organizacji ruchu drogowego,
- inwestycji miejskich,
- opiniowania dyspozycji środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Skład

Członek komisji

Członek komisji

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2010 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 425049
19 października 2020 13:21 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Doraźnej ds Rozwoju Sportu do 14.10.2020 r..
08 października 2020 09:50 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Doraźnej ds Programu Rozwoju Sportu.
08 października 2020 09:50 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Doraźnej ds Rozwoju Sportu.