Komisja Mienia Miejskiego Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Komisja Mienia Miejskiego działaja w zakresie:
- utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- ochrony przeciwpożarowej,
- ładu przestrzennego architektury, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- miejskich dróg, ulic, mostów, placów i ciągów komunikacyjnych,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- miejskiego budownictwa mieszkaniowego i utrzymania zasobów mieszkaniowych,
- zieleni miejskiej, zadrzewień i ochrony przyrody,
- cmentarzy miejskich,
- lokalnego transportu publicznego, organizacji ruchu drogowego,
- inwestycji miejskich,
- opiniowania dyspozycji środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Skład

Członek komisji

Członek komisji

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2010 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 421102
16 września 2020 15:37 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Usunięcie komisji.
02 września 2020 14:58 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.
02 września 2020 14:56 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.