Strategia rozwoju (2012)

Wybierz rok

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w 2012 roku

Uchwała nr XVIII/12/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teren