Regulamin - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 stycznia 2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust. 2

Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie

Zarządzenie nr 201/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 201/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie nr 182/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 182/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie nr 158/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 158/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie nr 151/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Zarządzenie nr 151/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: § 1. Ustala się regulamin pracy...