Czystość i porządek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie miasta Giżycka

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie miasta Giżycka DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU - WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU I OŚWIADCZENIE Przedsiębiorca zamier