Przetargi

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ogłasza konkurs na opracowanie

koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania

Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku

 

 I.   OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku wraz z otoczeniem placu.

1.2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania placu wraz z jego otoczeniem..

1.3. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla przebudowy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego, w celu zaprojektowania i realizacji placu.

2. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM

2.1.  Obszar opracowania konkursowego stanowi element istniejącego wnętrza urbanistycznego ograniczonego ulicami ul. Kopernika, ul. Gimnazjalna, ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki oraz al. 1 Maja.

2.2.  Plac obecnie jest obszarem zaniedbanym przestrzennie i funkcjonalnie. Potencjał Placu M.J. Piłsudskiego jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim parkingu oraz krzyżujących się nieuporządkowanych ciągów pieszych biegnących po przekątnych placu.

2.3. Teren placu wykorzystywany jest okazjonalnie do czasowych imprez: koncertów, pokazów, wydarzeń artystycznych oraz uroczystości wojskowych (apele, parady, wystawy sprzętu).

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  INFORMACJE O ORGANIZATORZE KONKURSU

1.1.  Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14 , 11 – 500 Giżycko.

1.2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski  w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko tel. + 48 87 73 24 120, fax. + 48 87 428 52 41 z oznaczeniem „KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GIŻYCKU".

1.3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Pani Róża Cudzanowska, tel. 087 73 24 120, wt@gizycko.pl,  roza.cudzanowska@gizycko.pl

1.4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu www.bip.gizycko.pl

1.5. Organizator konkursu może dokonać zmian w Regulaminie konkursu w każdym czasie, do upływu terminu składania prac konkursowych. Informacja o zmianie Regulaminu konkursu zostanie ogłoszona na stronie Organizatora: www.bip.gizycko.pl oraz na stronie: www.gizycko.pl

2.  FORMA KONKURSU

2.1.  Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, (tzn. takiego w którym Zamawiający przewiduje jedynie nagrody pieniężne), bez kwalifikacji wstępnych.

2.2.  Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, a także część rysunkowa i opisowa konkursu muszą być przez wszystkich Uczestników sporządzane w języku polskim.

2.3.  Zgłoszone prace będzie oceniać Sąd konkursowy powołany przez Burmistrza Miasta Giżycka.

2.4.  Do przeprowadzenia konkursu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

3.  TERMINY KONKURSU

3.1 Nadsyłanie pytań do 28.11.2014 r.

3.2. Termin złożenia prac konkursowych do  15.12.2014 r.

3.3. Ogłoszenie wyników konkursu  do 30.01.2015 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2014 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 3582
30 stycznia 2015 14:44 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [komunikat_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2014 12:18 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [pytania_i_odpowiedzi_z_dn11122014_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2014 09:51 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [pytanie_i_odpowiedzi_z_05_12_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)