Przetargi

MOSiR - EKOMARINA OTWARTY KONKURS OFERT NA POSTOJE SEZONOWE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W PORCIE PASAŻERSKIM „EKOMARINA GIŻYCKO” W 2011 R. /do 8 kwietnia/

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POSTOJE SEZONOWE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W PORCIE  PASAŻERSKIM „EKOMARINA GIŻYCKO”  W 2011 R.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert
na postoje sezonowe jednostek pływających w porcie pasażerskim „Ekomarina Giżycko” w okresie od 15.04.2011 r. – 15.10.2011 r. 

Konkurs polega na składaniu ofert cenowych brutto za jedno stanowisko drogą elektroniczną na adres: ekomarina@mosirgizycko.pl

lub pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

ul. Moniuszki 5

11-500 Giżycko

 

w terminie do 08 kwietnia 2011 roku.

 

Łączna ilość oferowanych stanowisk dla jednostek o dł. kadłuba :

- do 12 m                                            - 40

- powyżej 12 m                                   -   8

dla statków pasażerskich o dł. kadłuba:

- do 25 m                                           -   3

- od 25 m do 35 m                             -   1

Minimalna stawka opłaty sezonowej dla poszczególnych jednostek wynosi:

- do 12 m dł. kadłuba                                    - 1200,- PLN

- powyżej 12 m dł. kadłuba                           - 2000,- PLN

dla statków pasażerskich o dł. kadłuba:

- do 25 m                                                       - 3000,- PLN

- od 25 m do 35 m                                         - 4000,- PLN

 

Oferowana cena jednostkowa brutto za wybrany rodzaj stanowiska powinna być podana
z zaokrągleniem do 10,- PLN

 

Przy składaniu ofert oprócz oferowanej ceny brutto za jedno stanowisko (podać rodzaj stanowiska) oraz ilości rezerwowanych stanowisk należy podać następujące dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr NIP, nr telefonu kontaktowego

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i adres siedziby, nr NIP, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz jej nr telefonu kontaktowego.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 kwietnia 2011 roku.

Z osobami lub podmiotami, które przedłożą najkorzystniejsze oferty zostanie zawarta umowa  o postój sezonowy jednostek pływających (wzór umowy stanowi zał. Nr 1).

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków tejże umowy.

Tel. Kontaktowy w MOSiR w Giżycku:

509 805 635 – Dariusz Klimaszewski

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

www.bip.gizycko.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.03.2011
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2011 20:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2116
30 marca 2011 19:55 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
30 marca 2011 19:50 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [umowa_o_postoj_jednostki_w_porcie.doc] do dokumentu.
30 marca 2011 19:50 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [umowa_o_postoj_jednostki_w_porcie.docx] z dokumentu.