Rejestry i ewidencje

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Giżycko, prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Rejestr jest prowadzony przez Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (e-mail: promocja@gizycko.pl, tel.: 87 732 41 37 / 87 732 41 52).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Giżycko:

- zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

"1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartychzamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie."

- wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Telak
Ilość wyświetleń: 520
17 kwietnia 2018 09:26 (Magdalena Telak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2018 09:25 (Magdalena Telak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2018 09:08 (Magdalena Telak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)