Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Taryfa na wodę i ścieki

Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1437 ze.zm.) zamieszcza się, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody...

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia Gminy Miejskiej Giżycko

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia Gminy Miejskiej Giżycko Sposób władania Powierzchnia w ha I. Grunty Gminy Miejskiej Giżycko w m.- Giżycko 482 A. Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste 112 1. Osobom fizycznym 30 2. Spółdzielniom mieszkaniowym 47 3. Innym osobom prawnym 35 B. Grunty w zarządzie...