Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku. - Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko (Uchwała Nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 r.)

UCHWAŁA NR VI/18/2019 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pr

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Aleją 1-go Maja oraz ulicami: Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Aleją 1-go Maja oraz ulicami: Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku. - Uchwała Nr XXXVIII/82/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017 r.,

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo - mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo - mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku. - Uchwała Nr XXXVII/69/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z 26 kwietnia 2017r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2681 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku - Uchwała Nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku, - Uchwała Nr XXIII/56/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2016 r.,