Uchwały Rady

Uchwała nr XXXIX/99/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/99/2013

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

 

            Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku  z § 82  Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 52, poz. 734 z dnia 22 kwietnia 2003r. z późn zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                     Małgorzata Czopińska                     

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska Przewodnicząca Rady.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1098
09 stycznia 2014 15:21 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xxxix992013_plan_pracy_kr.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2014 15:19 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)