Uchwały Rady

Uchwała nr XXXIX/93/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/93/2013

Rady Miejskiej w Giżycku

                                                                  z dnia 19 grudnia 2013r.

                                                                           

W sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) w związku z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001r. w sprawie ustanowienia medalu za szczególne zasługi dla Miasta, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Panu Andrzejowi Lessmanowi medal za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka, jako wyraz wyróżnienia przez Radę, za dokonania na rzecz rozwoju i promocji Miasta.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1005
09 stycznia 2014 15:01 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)