Uchwały Rady

Uchwała nr XXXIX/91/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/91/2013

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Panu Thomasowi Wahl tytuł:  „Honorowy Obywatel Miasta Giżycka” jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania przez Radę.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 884
09 stycznia 2014 14:56 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)