Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/85/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/85/2012

 Rady Miejskiej w Giżycku

      z dnia 20 grudnia 2012r.

 

w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

     Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.  Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXXVI/98/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zgody na udzielenie opłat rocznych za trwały zarząd.

§  2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.    Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1169
27 grudnia 2012 12:27 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.