Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI/23/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: zmian do Statutu Miasta Giżycka

Uchwała nr VI/23/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Giżycka. Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 ; Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r....

STATUT MIASTA GIŻYCKA

Uchwała nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 luty 2003r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka. Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala STATUT MIASTA GIŻYCKA Ro

Uchwała nr XXXI/53/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany Statutu Miasta Giżycka

Uchwała nr XXXI/53/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...