Zarządzenia

Zarządzenie Nr 244/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 października 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24 listopada 2008 r.

Zarządzenie Nr 244/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 19 października 2009 r.

 

w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 24 listopada 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz . 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XXIII/57/08 z 04.09.2008 r. w sprawie; ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Giżycka  z dnia 24 listopada 2008 r., w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej w punkcie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:

7) płyta główna lub boczna stadionu miejskiego dla potrzeb przygotowań i prowadzenia rozgrywek ligowych klubów i stowarzyszeń sportowych mających swą siedzibę na terenie Miasta: - 40 zł/godz.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.10.2009
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2009 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1551
20 października 2009 10:46 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.