Zarządzenia

Zarządzenie Nr 181/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 lutego 2009 sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2009 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 181/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 12 lutego 2009

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2009 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony zdrowia w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 

Społecznej

Cezar Farbotko – Radny Miejski

Bogdan Górski – Radny Miejski

Ewelina Chmielewska – Pracownik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

 

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki społecznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 

Społecznej

Jarosław Borowski – kierownik MOPS

Cezar Farbotko – Radny Miejski

Bogdan Górski – Radny Miejski

Ewelina Chmielewska – Pracownik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

 

 

3) Komisja w zakresie ofert z Kultury fizycznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Cezar Farbotko – Radny Miejski

Bogdan Górski – Radny Miejski

Ewelina Chmielewska – Pracownik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

 

 

 

            4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Małgorzata Kuncer -Inspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

Dorota Łabuz – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Mirosław Błudzień – Radny Miejski

Małgorzata Czopińska – Radna Miejska

Ewelina Chmielewska – Pracownik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

 

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.02.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2009 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2016
13 lutego 2009 08:04 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
13 lutego 2009 08:04 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.