Zarządzenia

Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w czwartym konkursie grantowym w roku 2008

Zarządzenie Nr 150/2008

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 27.10.2008r. 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w czwartym konkursie grantowym w roku 2008

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w czwartym konkursie grantowym w roku 2008 jak następuje:

  

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Giżyckie Centrum Kultury

Prowadzenie ekspozycji w Twierdzy Boyen

10.000


 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Ciechanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2008 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1749
28 października 2008 10:02 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.