Zarządzenia

Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w trzecim konkursie grantowym w roku 2008

Zarządzenie Nr 139/2008

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 05.09.2008r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w trzecim konkursie grantowym w roku 2008

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w trzecim konkursie grantowym w roku 2008 jak następuje:

Opieka społeczna.

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Caritas Diecezji Ełckiej

Program „Cukierek”

2.000

2.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku

Konferencja naukowa „Dom wielu mieszkań – Europa na drodze do włączenia

15.500

 

 

 

17.500


 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.09.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Ciechanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2008 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1828
07 września 2008 01:37 (Administrator) - Dodanie załącznika.
07 września 2008 01:36 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.
28 października 2008 10:05 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.