Zarządzenia

Zarządznie Nr 62/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie Giżycka

Zarządzenie Nr 62/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 31.03.2015  

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014,  poz. 1118) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

 

1) Komisja w zakresie ofert z Kultury Fizycznej w składzie:

Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta,

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Wojciech Stawicki – Inspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne,

Lucjan Pyciak  – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów .

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Burmistrz Miasta Giżycka

                 /-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2015 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1168
01 kwietnia 2015 07:59 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)