Zarządzenia

Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015

Zarządzenie nr 34/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 20.02.2015r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015

                Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2014 poz. 1118) zarządzam, co następuje:

                                                                                              § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 jak następuje:

 

OPIEKA SPOŁECZNA

Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Kwota wnioskowana

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

  1.      

Stowarzyszenie na Rzecz    Chorych z Choroba Nowotworową „Promyk”

Świadczenie usług   opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

10.000

24

5700

      2.   

Warmińsko –Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

Świadczenie usług   opiekuńczych w miejscu zamieszkania

10.000

21

3000

      3.      

Teen Challange Chrześcijańska Misja Społeczna

Coffee House

3680

15

1300

 

OCHRONA ZDROWIA

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1

Giżyckie   Stowarzyszenie „Amazonek”

Nasze zdrowie jest w naszych rękach

3540

12

1000

2

Stowarzyszenie na   Rzecz Wspierania Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

Terapia mowy u dzieci niemówiących z   wykorzystaniem Metody Krakowskiej

3415

21

2000

3

Stowarzyszenie na   Rzecz  Chorych z Choroba Nowotworową   „Promyk”

Działania wynikające z rozeznanych   potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna,   profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych

15.000

24

5000

4

Stowarzyszenie   na  Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych   „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

Każdy jest ważny

2790

23

2000

5

Stowarzyszenie   na  Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych   „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

Radość życia

2700

20

1000

6

Polskie Stowarzyszenie   na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób   zamieszkałych na terenie Giżycka

5000

24

2500

7

Polskie   Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Porady logopedyczne fizjoterapeutyczne i   terapie realizowane przez pedagoga

13.840

24

5000

8

Giżyckie   Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ich rodzin, Przyjaciół „Tulipany”

Zatrudnienie fizjoterapeuty

2700

18

1500

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1

Związek Ukraińców w   Polsce Koło w Giżycku

XIX Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2015

10.000

25

10.000

2

Związek Ukraińców w   Polsce Oddział Mazurski

Święto Dziecięcej Twórczości

3000

23

1000

3

Związek Ukraińców w   Polsce Oddział Mazurski

XV Międzynarodowe koncerty muzyki   Kameralnej

12.000

23

8.000

4

Klub Hodowców   Gołębi

Wystawa gołębi rasowych

3900

17

1400

5

Fundacja Wodne   Krainy

Organizacja XIV edycji „Mazury Hip – Hop   Festiwal Giżycko 2015”

27.460

21

1660

6

Stowarzyszenie   Kochamy Mazury

Festyn Kochamy Mazury

4550

18

2500

7

Stowarzyszenie na   rzecz dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego rozwoju „Mała Ojczyzna”

Wystawa plenerowa „Muzeum  w mieście Lotzen”

5200

16

800

8

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

13. Piernikalia

2700

18

1500

9

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

12. Biesiada Wileńska

4650

17

1000

10

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

Noc Świętojańska

2450

16

500

11

Stowarzyszenie   Wspólnota Mazurska

Cykl Spotkań, Prelekcji, Debat, Pokazów –   „Spotkania z Historią”

3810

21

2000

12

Stowarzyszenie   Przyjaciół Muzyki

Cykl koncertów Absolwentów Giżyckiej   Państwowej Szkoły Muzycznej

7000

15

2000

13

Polskie   Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

1300

25

1300

14

Stowarzyszenie   Promocji Tańca Lecdance

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju   Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka i Wójta Gminy Giżycko

12.000

21

8000

15

Stowarzyszenie   Promocji Tańca Lecdance

Roztańczone Giżycko

50.000

25

42.000

16

Fundacja Teatr Iota  

Scena Słowa 2015

4500

14

1290

 

 

KULTURA FIZYCZNA 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1

Giżyckie Stowarzyszenie   Wędkarskie

Ogólnopolskie zawody wędkarskie Drapieżnik   2015

3000

17

1500

2

Uczniowski   Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

Wiosenne otwarte zawody pływackie o   Puchar Burmistrza Giżycka

6000

25

5000

3

Uczniowski   Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

Zawody pływackie o Puchar Burmistrza z   okazji Święta Niepodległości

6000

25

5000

4

Stowarzyszenie Klub Turystyki   Żeglarskiej

„Szkwał”

Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski   Jachtów Kabinowych w klasach: T1, T2, T3, Tango, Sympathy 600, Żagle 500,. Błękitna   wstęga Jeziora Niegocin w klasach : Omega    Sport Omega Standard, Micro, Skippy 650

14.830

20

5400

5

Stowarzyszenie Klub Turystyki   Żeglarskiej

„Szkwał”

IV Giżyckie Regaty   Armatorów oraz Wyścig po Trzy Leszcze

 

4000

8

1000

6

Uczniowski Klub Żeglarstwa   Regatowego „Niegocin”

Organizacja Ogólnopolskich   Regat Żeglarskich „Puchar Mazur”

4000

25

2500

7

Uczniowski Klub Żeglarstwa   Regatowego „Niegocin”

Organizacja   Ogólnopolskich

Regat Żeglarskich   „Puchar Trzech Ryb”  w klasie Optimist.   Laser, Winsurfing, Cadet – eliminacja do ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży   2015 w klasach Optimist

8500

22

4000

8

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci   Niepełnosprawnych „ Podaruj dziecku radość” przy ZS nr 1 w Giżycku

VII Integracyjna   Spartakiada Sportowa „Sport  to Zdrowie”

1000

23

800

9

Stowarzyszenie Mazurska Akademia   Piłkarska

Prowadzenie działalności   w ramach Stowarzyszenia Mazurska Akademia Piłkarska

8000

17

1500

10

Giżycki Klub Sportowy „Mamry”

Turniej Gwiazd o   Puchar Łukasza Brozia Giżycko Cup 2015

5217

24

4500

11

Giżycki Klub Sportowy „Mamry”


  VI Miejski Turniej Ligii Piłki Nożnej

2200

24

1500

12

Giżycki Klub Sportowy „Mamry”

I turniej halowej   piłki nożnej w kategorii oldboy 40+ Puchar Burmistrza Giżycka 2015

1300

25

1000

13

Stowarzyszenie Uczniowski Klub   Sportowy „Dwójka”

Gimnazjada 2015

4300

19

2500

14

Ludowy Klub Sportowy               „Amators”

Zabezpieczenie   kosztów organizacji VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb   Mundurowych

1200

17

800

15

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Masuria   Volley”

II Międzynarodowy   Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mikstów „Polska – Litwa – Białoruś”

5024

16

1000

16

Towarzystwo Kolarskie „Masters   Giżycko”

XIV Mazurski Wyścig   Kolarski MTB dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ Sport, Natura, Zdrowie”

2700

25

2000

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                            Burmistrz Miasta Giżycka

                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                          Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.02.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2015 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2349
20 lutego 2015 13:57 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2015 13:56 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)