Zarządzenia

Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 30.12.2013r. w spawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert na rok 2014 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 363/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 30.12.2013r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

    § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w dziedzinie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w I konkursie  roku 2014 jak następuje:

 

 

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  (38.000zł):

 

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Przyznana kwota

1

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku

Dzień godności osoby niepełnosprawnej

01.04  -30.06.2014r.

 

1000

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

XI – ta Biesiada Wileńska

01.03 - 30.11.2014r.

2500

3

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

 XII – Piernikalia

01.03 – 30.09.2014r.

1500

 4

Areoklub Krainy Jezior

Odlotowe wakacje Giżycko 2014

01.07 - 30.08.2014r.

3500

 5

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

I Wojna Światowa w oczach Francuzów

01.04 - 10.09.2014r.

1000

 6

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

Koncert piosenki francuskiej z okazji Święta młodego wina

15.10-30.11.2014r.

1600

 7

Związek Sybiraków Koło w Giżycku

 

 

 

 

Organizacja świąt państwowych i Święta Sybiraków, 25 lecie koła.

01.04 - 31.12.2014r.

1400

 8

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny

 

Organizacja imprez patriotycznych z zakresu dziedzictwa narodowego

styczeń - 31.12.2014r.

1200

 9

Odział Akcji Katolickiej

Organizacja Orszaku Trzech Króli

styczeń – 31.01.2014r.

3400

 10

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku

50-lecie Szkolnego Koła PTTK „Dreptusie” przy I LO w Giżycku

01.06 – 30.10.2014r.

2800

 11

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

Cykl spotkań, prelekcji, debat, pokazów.

„Spotkania z historią”

Luty – grudzień

2014r.

1500

 12

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

Wystawa retrospektywna prac plastycznych Andrzeja Morawskiego

01.02-31.12.2014r.

3600

 13

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

IX Integracyjny Festyn Rodzinny „Szansa”

 

JESTEŚMY RAZEM

Luty- czerwiec 2014r.

1500

 14

Stowarzyszenie Kochamy Mazury

Festyn Kochamy Mazury

Styczeń – 30.06.2014r.

1500

 15

Stowarzyszenie Promocji Tańca LECDANCE

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka.

15.01 – 30.09.2014r.

10000

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

   /-/ 

   Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2013 16:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1388
30 grudnia 2013 16:15 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2013 16:15 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2013 16:14 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)