Zarządzenia

Zarządzenie Nr 337/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17.10.2013r. w sprawie zmiany składu Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Zarządzenie Nr 337/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 17.10.2013r.

 W sprawie zmiany składu Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Na podstawie Uchwały nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Giżycku, z dnia 30 maja 2011r., w sprawie trybu powoływania członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji trybu jej działania, zarządzam co następuje:

 

§1

W zarządzeniu nr 138/2012 z dnia 23.01.2012 roku zmienia się  §2, który otrzymuje brzmienie:

Ustalam następujący skład Rady:

1.   Barbara Rużewicz – przedstawicielka organizacji pozarządowych

2.   Benedykta Jańczyk – przedstawicielka organizacji pozarządowych

3.   Jan Różański – przedstawiciel organizacji pozarządowych

4.   Andrzej Paszkiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych

5.    Marita Przedpełska – Winiarczyk – przedstawicielka organizacji pozarządowych

6.    Robert Orliński – przedstawiciel organizacji pozarządowych

7.    Izabela Godlewska – przedstawicielka organizacji pozarządowych

8.    Izabela Liedtke – przedstawicielka organizacji pozarządowych

9.    Sylwia Żarnoch – Wasilewska - przedstawicielka Rady Miejskiej w Giżycku

10.  Krzysztof Wójtowicz - przedstawiciel Rady Miejskiej w Giżycku

11.  Ewa Ostrowska – przedstawicielka Burmistrza Miasta Giżycka

12.  Wojciech Stawicki – przedstawiciel Burmistrza Miasta Giżycka

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

     

                                                                               Burmistrz Miasta Giżycka
                                                                               / - /
                                                                                 Jolanta Piotrowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.10.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2013 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1055
18 października 2013 08:13 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2013 08:12 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2013 08:10 (Dominika Piotrowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)