Zarządzenia

Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12.12. 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 228/ 2012 r. z dnia 5 grudnia 2012 r.

    Zarządzenie Nr 232/2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 12.12. 2012 r.

 

 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 228/ 2012 r. z dnia 5 grudnia 2012 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) w związku z art.11 ust.1 i 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Uchylam zarządzenie Nr 228/12 Burmistrza Giżycka z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Promocji.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Giżycka

                                                                                                  Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2012 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1623
12 grudnia 2012 15:24 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu.
12 grudnia 2012 15:23 (Dominika Piotrowska) - Dodanie dokumentu.