Zarządzenia

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25.05.2011r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na drugi konkurs grantowy z realizacji zadań publicznych w 2011 r. w dziedzinie ochrona zdrowia

Zarządzenie Nr 47/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25.05.2011r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na drugi  konkurs grantowy z realizacji zadań publicznych w 2011 r. w dziedzinie ochrona zdrowia.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie ofert z zakresu Ochrony Zdrowia w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,
Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,
Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,
Maria Grodzka - Prezes Giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek,
Mieczysław Konarzewski – Prezes Mazurskiego Centrum Żeglarstwa.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca Burmistrza Miasta Giżycka
                   /-/
      Paweł Czacharowski

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2011r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2011 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1687
25 maja 2011 14:55 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
25 maja 2011 14:49 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
25 maja 2011 14:48 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.