Aktualności

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji


Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Giżycka

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji


Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777) Burmistrz Miasta Giżycka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji.


Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 17 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r. w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 2. Zabieranie uwag ustnych;
 3. Spotkanie konsultacyjne.


Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:

 1. W formie pisemnej:
  1. Drogą korespondencyjną na adres Urząd Miejski w Giżycku Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko
  2. Za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój nr 7)
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: jagoda.nowicka@gizycko.pl
  4. W formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko w pokój 122 lub telefonicznie pod numerem: +87 7324166 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie w dniu 07 listopada 2016 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku. Podczas spotkania zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych niezwłocznie zostanie sporządzona informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu oraz czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu i zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji dostępne będzie na stronie www.mojegizycko.pl, www.gizycko.pl, bip.gizycko.pl oraz w Biurze Projektów w pokoju 122 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku od 17 października 2016 r.  

 


Burmistrz Miasta Giżycka
/-/ 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2016 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 798
17 października 2016 13:34 (Jagoda Nowicka) - Opublikowanie dokumentu.
11 października 2016 09:08 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [formularz_zglaszania_uwag_do_projektu_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 października 2016 09:04 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_gkr.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)