Biuro Informatyki (BI)

Biuro Informatyki:

a) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (IBT)
b) Administrator Systemu Sieci Teleinformatycznej (AST)

Stanowiska

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Pomoc administracyjna

Zadania biura

Biuro Informatyki
- planowanie i zakup sprzętu oraz oprogramowania związanego z obsługą informatyczną Urzędu,
- planowanie, wdrażanie systemów informatycznych,
- nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
- ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania,
- szkolenie pracowników z obsługi sprzętu informatycznego
- zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu, w tym tworzenie i administrowanie siecią oraz zarządzanie programami informatycznymi,
- techniczne zabezpieczenie archiwacji zasobów,
- instalowanie, konfigurowanie i konserwacja urządzeń komputerowych, oraz wszelkiego oprogramowania w Urzędzie, załatwianie spraw serwisu i napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych urządzeń komputerowych,
- zarządzanie uprawnieniami użytkowników w zakresie domeny Urzędu,
- serwis urządzeń komputerowych, a w tym współpraca z firmami zewnętrznymi w tym zakresie,
- koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwerów oraz poczty elektronicznej Urzędu,
- nadzór legalności stosowanego oprogramowania oraz kontrola i monitoring zgodnego z prawem użytkowania sprzętu i oprogramowania przez pracowników Urzędu,
- nadzór właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.),
- utrzymanie należytego stanu technicznego sprzętu komputerowego, egzekwowanie gwarancji, serwisowania oraz legalności oprogramowania,
- planowanie rozwoju narzędzi informatycznych oraz organizowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemów informatycznych,
- analiza kosztów rzeczowych funkcjonowania narzędzi informatycznych Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
- zapewnianie łączności telekomunikacyjnej i informatycznej oraz dbałość o racjonalna gospodarkę w tym zakresie,
- realizacja przedsięwzięć związanych z uruchomieniem i eksploatacją bezprzewodowego Internetu na terenie miasta,
- wykonywanie czynności Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego.

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2009 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 12548
02 lutego 2017 11:55 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
02 lutego 2017 11:44 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Referent.
20 kwietnia 2016 13:09 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych jednostki.