Przyjmowanie interwencji na temat funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i utrzymania porządku i czystości na terenie miasta – RI/03

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

zgłoszenia telefoniczne, wnioski pisemne

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój nr 104

Opłaty

Zwolnione od opłat

Termin i sposób załatwienia

- W przypadku wystąpienia awarii – bezpośrednie przekazywanie usunięcia wykonawcom świadczącym usługi w danym zakresie na rzecz miasta;
- Inne: po rozpatrzeniu możliwości w ramach podpisanych umów, bądź wnioskowanie do realizacji po uzyskaniu zapewnienia finansowego;

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2000r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2893
16 marca 2015 11:13 (Sebastian Pyzalski) - Usunięcie załącznika.
16 marca 2015 10:17 (Sebastian Pyzalski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 marca 2015 12:37 (Dorota Jankowska) - Aktualizacja danych sprawy.