Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – RI/04

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek zawierający:
- Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy występującej o warunki;
- Plan sytuacyjny nieruchomości;
- Zestawienie powierzchni, z których mają być odprowadzone wody opadowe;

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pokój nr 7 ( parter)

 

Opłaty

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Termin i sposób załatwienia

- Wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia;
- Ważność warunków – 2 lata od daty wydania;

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994);
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 650, 710);
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149,650)

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3025
21 czerwca 2018 12:04 (Mirosław Domysławski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2018 12:01 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 12:01 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika.