Przyjmowanie wniosków mieszkańców z zakresu zadań inwestycyjno-remontowych na terenie miasta – RI/05

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek z uzasadnieniem

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój nr 104

Opłaty

- brak opłat

Termin i sposób załatwienia

1. Ocena możliwości wykonania w ramach środków na bieżące utrzymanie;
2. Wnioskowanie do realizacji po uzyskaniu zapewnienia finansowego w roku bieżącym bądź w latach następnych;

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2000r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz. U. Z 2000r. Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2975
16 marca 2015 11:13 (Sebastian Pyzalski) - Usunięcie załącznika.
16 marca 2015 10:20 (Sebastian Pyzalski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 marca 2015 12:29 (Dorota Jankowska) - Aktualizacja danych sprawy.