Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - AM/03

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (druk do pobrania w załączniku, jak również w Wydziale Planowania i Inwestycji pokój nr 114
- dowód zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta - pokój nr 7

Opłaty

Opłata skarbowa:

  1.  598 zł od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)
  2. 17 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury(nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

NUMER KONTA - Opłata skarbowa 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 (Bank PEKAO S.A.)

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać we wszystkich placówkach Banku PEKAO S.A. na terenie Giżycka (WPŁATA BEZ PROWIZJI).

 

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz.293 z późn.zm).
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.2020 poz.65 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10519
24 lipca 2020 08:39 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika.
24 lipca 2020 08:39 (Paulina Rakus) - Usunięcie załącznika.
24 lipca 2020 08:28 (Paulina Rakus) - Aktualizacja danych sprawy.