Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- AM/02

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Dowód wpłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

sekretariat Urzędu Miejskiego pokój nr 104 (I piętro)

Opłaty

1. Opłata skarbowa:
a) od wypisu:
- do 5 stron – 30zł
- powyżej 5 stron – 50zł
b) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł
- nie więcej niż 200zł
2. Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane:
- przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.
717 z 2003r., z późn.zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3993
21 czerwca 2018 08:27 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika.
13 marca 2015 12:31 (Dorota Jankowska) - Aktualizacja danych sprawy.
12 marca 2009 12:46 (Małgorzata Kuncer) - Aktualizacja danych sprawy.