Komunikaty

Wybierz rok

Informacja z przebiegu prac dotyczących realizacji programu Mieszkanie Plus

INFORMACJA z przebiegu prac dotyczących realizacji programu Mieszkanie Plus W ramach prac nad rozwiązaniem problemów mieszkaniowych 23.10.2017 r. została opublikowana informacja o możliwości składania wniosków dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego od Miasta. W odpowiedzi na zaproszenie do Urzędu wpłynęło 326 wniosków. ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka

Ogłoszenie W związku ze skierowaniem przeze mnie do Rady Miejskiej w Giżycku projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczącego wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Giżycku na dzierżawę lokalu użytkowego (z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji) w budynku Ekomariny w Giżycku wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego...

Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku - Komunikat Burmistrza

WM.6870.32.2016.JM K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Giżycka informuje o zamiarze zagospodarowania plaży miejskiej w Giżycku zgodnie z wytycznymi zawartymi w koncepcji przedstawionej w załączonych poniżej plikach. Ewentualne uwagi do koncepcji można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Giżycku (al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Wyniki konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Giżycka Nauczyciel Wuefista Roku 2014

WYNIKI KONKURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ BURMISTRZA GIŻYCKA NAUCZYCIEL WUEFISTA ROKU 2014 Lista osób nominowanych do tytułu Nauczyciel Wuefista Roku 2014: 1. Marcin Łobodziński 2. Dariusz Pstrak 3. Anna Rogowska Tytuł Nauczyciela Wuefisty Roku 2014 przyznano Pani Annie Rogowskiej nauczycielowi Gimnazjum Nr 2 w Giżycku im. Chwały Oręża Polskiego. Wyróżn...

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 uchwalony został 25 listopada 2012 r. (uchwała nr XXV/68/201

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 uchwalony został 17 listopada 2011r.

1 WRZEŚNIA 2011 12.00 ZAWYJĄ SYRENY - OGŁOSZENIE ALARMU POWIETRZNEGO

INFORMACJA Burmistrz Giżycka informuje, że dnia 1 września 2011 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony - zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 15 lipca 2009 r. - trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania polegający na włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie województwa...