Prezydenckie

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2019 r. poz.684 i 1504 oraz z 2020r.poz.568) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: numerów i granicobwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: numerów i granicobwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych...