Budżet

Wybierz rok

Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 49/2011 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 31 maja 2011 roku

Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 39/2011 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2010 rok

Z a r z ą d z e n i e N r 31/2010 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: przyjęci

Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 30/2011 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 25 marca 2011 roku

Uchwała nr XLI/40/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLI/40/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok