Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Giżycko - żegluję fair.

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 15.03.2016 r. Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm. ) ogłasza III otwarty...

Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków na realizację zadań publicznych w roku 2016 - zmienione Zarządzeniem 223/2016 z dnia 25.04.2016 r.

Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016 Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ust

Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkursy realizacji zadań publicznych w 2016 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30.12.2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2016 r. w następujących dziedzinach: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz ochrona zdrowia. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Zarządzenie Nr 173/2015 z dnia 18.12.2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpaterznia ofert złożonych na konkurs zadań publicznych w 2016r. w dziedzinach: kultura fizyczna, finansowe wsparcie klubów sportowych, opieka społeczna, ochrona zwierząt.

Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18.12.2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2016 r. w następujących dziedzinach: kultura fizyczna, finansowe wsparcie klubów sportowych, opieka społeczna oraz ochrona zwierząt. Na podstawie art. 30 ustawy z...

Zarządzenie Nr 160/2015 z dnia 24.11.2015r. Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24.11.2015 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r....

Zarządzenie Nr 159/2015 z dnia 24.11.2015r. Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym.

Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24.11.2015 roku w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym Na podstawie § 1 uchwały XXXXIX/98/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie...

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2016.

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. Burmistrz Miasta Giżycka działając w oparciu o zapisy art. 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.( j.t. Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857, z późn. zm. ), art.11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...

Zarządznie Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ochrona zwierząt.

Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm. ) ogłasza otwarty...

Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie roku 2015 w dziedzinie kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia.

Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie roku 2015 w dziedzinie kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia.  

Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 15.06.2015r. w sprawie powołania komisji na IV konkurs realizacji zadań publicznych w dzidzinach: ochrona zdrowia, kultura fizyczna.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.06.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, kultura fizyczna. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy...