Komisja Spraw Społecznych Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Komisja Spraw Społecznych działa w zakresie:
- oświaty, w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych,
- ochrony zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy,
- kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- pomocy społecznej,
- porządku publicznego,
- profilaktyki przeciwalkoholowej.

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2010 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 421094
16 września 2020 15:37 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Usunięcie komisji.
02 września 2020 14:58 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.
02 września 2020 14:56 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.