Komisja Rewizyjna Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta. Opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresach i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
- kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
- problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
- sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

Skład

Członek komisji

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji do 19 kwietnia 2012 r.

Członek komisji do 19 kwietnia 2012 r.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2010 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 421104
16 września 2020 15:37 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Usunięcie komisji.
02 września 2020 14:58 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.
02 września 2020 14:56 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.