Komunikaty

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku - termin zgłaszania 31 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku Na podstawie art. 168 u

Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 uchwalony został 21 listopada 2013r. (uchwała nr XXXVIII/78/2013 Rady Miejskiej...

MEDAL ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA - uchwała nr XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001 roku

Ustanowienie medalu za szczególne zasługi dla Miasta - uchwała nr XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001 roku do pobrania w formacie .pdf