Program Ochrony Środowiska

Wybierz rok

Program Ochrony Środowiska dla miasta Giżycka na lata 2004-2011

Uchwała nr XXVII/5/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 1