Budżet

Wybierz rok

Uchwała nr VII/17/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr VII/17/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr V/16/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok

Uchwała Nr V/16/2010 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżyck

Uchwała nr V/13/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2010

Uchwała Nr V/13/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie&nbs

Uchwała nr V/11/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr V/11/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLVI/92/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLVI/92/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała nr XLV/81/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała nr XLV/81/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego.

Uchwała nr XLIV/70/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLIV/65/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok