Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku

Stanowiska

O Bibliotece

Pierwszą zorganizowaną po wojnie na terenie miasta Giżycka placówką biblioteczną była powołana w dniu 7.10.1947 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna, a jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była nauczycielka pani Zofia Bartnikowska. Księgozbiór biblioteki w ilości 1772 vol. Stanowiły dary od instytucji oświatowych i wydawniczych oraz czytelników.
Systematyczny rozwój społeczności miejskiej spowodował potrzebę wyodrębnienia ze struktur Powiatowej Biblioteki Publicznej samodzielnej Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą formalnie powołano w 1949 r.
W latach 1949 – 73 mimo wielu zmian organizacyjnych i trudności lokalowych, biblioteka systematycznie rozwija się dążąc do pełnego zaspokojenia potrzeb czytelniczych i kulturalno-wychowawczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Mając to na uwadze w 1962 r. ze struktur biblioteki wyodrębniono Oddział dla Dzieci. Następny etap rozwoju placówki to rok 1966, w którym otrzymuje ona nowy lokal. Lepsze warunki lokalowe pozwoliły, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na powołanie do życia Czytelni dla Dorosłych. Stałą lokalizację uzyskała biblioteka 8.03.1973 r. w nowo wybudowanym, wolno stojącym budynku trzykondygnacyjnym o powierzchni 620 m2. W budynku tym znalazły pomieszczenia wszystkie działy biblioteki, to jest:
- Oddział dla Dzieci (wypożyczalnia i czytelnia)
- Wypożyczalnia książek dla Dorosłych
- Czytelnia dla Dorosłych
- Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

Podczas pandemii COVID-19 w Polsce przewidziane są przerwy na dezynfekcję pomieszczeń.

Wypożyczalnia dla Dzieci
czynna:
wtorek – 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
środa - 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
czwartek – 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
piątek – 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
sobota – 8.00 – 14.00 przerwa 11.00-11.30

Z wypożyczalni mogą korzystać przede wszystkim dzieci, w tym również w wieku przedszkolnym, młodzież do lat 16, jak również pozostali mieszkańcy miasta. Wypożyczalnia świadczy usługi biblioteczne nieodpłatnie.
Księgozbiór wypożyczalni składa się z ok. 22.600 voluminów.

Czytelnia dla Dzieci - nieczynna

Wyposażona jest w odpowiedni księgozbiór informacyjny oraz literaturę piękną dla dzieci i młodzieży do lat 16. W zbiorach czytelni znajdują się encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, z różnych dziedzin, biografie, przewodniki i poradniki, albumy, atlasy, literatura regionalna, dzieła zebrane, antologie, literatura piękna dla najmłodszych, w tym szczególnie atrakcyjne książki z ruchomymi elementami elementami załączonymi zabawkami.
Czytelnia dla dzieci jest skomputeryzowana. Młodzieży udostępnia się nieodpłatnie dostęp do Internetu, a dzieciom jedno stanowisko komputerowe z grami komputerowymi.

Wypożyczalnia dla Dorosłych
czynna
wtorek – 9.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
środa – 9.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
czwartek – 9.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
piątek – 9.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
sobota – 8.00 – 14.00 przerwa 11.00-11.30

Mieści się na parterze budynku głównego. Księgozbiór wypożyczalni liczy 50.323 voluminy. Na czytelników czekają dzieła klasyków literatury polskiej i obcej. Ponadto oferuje ona szeroki wybór beletrystyki współczesnej w tym poezji, romansów, sensacji, lektur szkolnych i literaturę popularno-naukową. Wolny dostęp do półek daje możliwość samodzielnego dokonania wyboru lektury.
W wypożyczalni do dyspozycji czytelników jest komputer z dostępem do elektronicznego katalogu biblioteki.
Czytelnia dla Dorosłych
czynna:
wtorek – 12.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
środa – 12.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
czwartek – 12.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
piątek – 12.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
sobota – 8.00 – 14.00 przerwa 11.00-11.30

Posiada bogaty księgozbiór księgozbiór różnych dziedzin wiedzy, około 11 tys. tytułów. Są to: encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki, leksykony, monografie, atlasy, roczniki statystyczne, literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin wiedzy, dzieła klasyków literatury pięknej, bibliografie ogólne i specjalne, materiały informacyjne o Unii Europejskiej.
Czytelnia jest skomputeryzowana i udostępnia Czytelnikom nieodpłatnie sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Na tych stanowiskach można uzyskać informacje lokalną z pośrednictwem programu Bibliotecznej Informacji Lokalnej.

Filia nr 1 ul. Królowej Jadwigi 3a, 11-500 Giżycko
czynna:
wtorek 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
środa – 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
czwartek – 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
piątek – 11.00 – 18.00 przerwa 13.00-13.30
sobota – 8.00 – 14.00 przerwa 11.00-11.30

Księgozbiór zgromadzony w filii liczy 12.118 voluminów. Na Czytelników czekają dzieła klasyków literatury pięknej polskiej i obcej, lektury szkolne, literatura sensacyjna, literatura o tematyce fantastycznej, romanse oraz literatura popularno-naukowa. Książki na półkach stoją w porządku działowo-alfabetycznym. Wolny dostęp do półek daje możliwość samodzielnego dokonania wyboru lektury.
W filii udostępnia się Czytelnikom 13 tytułów czasopism. Usługi biblioteczne są nieodpłatne.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9901
26 sierpnia 2020 14:47 (Teresa Sienkiewicz) - Aktualizacja danych jednostki.
26 sierpnia 2020 14:34 (Teresa Sienkiewicz) - Aktualizacja danych jednostki.
25 czerwca 2020 14:26 (Teresa Sienkiewicz) - Aktualizacja danych jednostki.