Przetargi - archiwum

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 r. w następującej dziedzinie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /do 26 lipca/

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 r. w następującej dziedzinie:

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Giżycka,
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2004 wynosi 12.000 zł.

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 26 lipca 2004 r. zgodnie z wzorcem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2108
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu