Strategia rozwoju - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Analiza i ocena systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta Giżycka wraz z opracowaniem koncepcji uporządkowania i rozbudowy tego systemu - zgłaszanie uwag / do 2 września /

Analiza i ocena systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta Giżycka wraz z opracowaniem koncepcji uporządkowania i rozbudowy tego systemu Autor: Konsorcjum firm: ABRYS Technika Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-401, ul. Wiślana 46 i Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inwesty

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA

Uchwała nr XXII/16/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zm.) oraz art. 6 ust....